Wandelroute

Bomenwandelroute in en rond het centrum van Zutphen

Kort na de oprichting van de Bomenstichting Zutphen e.o. in 2002, heeft het toenmalige bestuur, onder leiding van Jeroen Philippona een korte bomenwandelroute gemaakt onder de naam: ”Monumentaal Groen in Zutphen – een wandeling langs bijzondere Zutphense bomen”.
Aanleiding was de bezorgdheid over het verdwijnen van veel bomen en ander groen in Zutphen. Na verloop van tijd verouderde de route echter, doordat bomen moesten worden gekapt, omdat ze gestorven waren of om een andere reden weg moesten worden gehaald. Monumentendag 2013 kreeg het thema “Groen van Toen”. In het kader daarvan werd de Bomenstichting gevraagd mee te doen. We boden aan om een korte bomenwandelroute te maken in het centrum. Deze route, genaamd “Groen van Toen”, werd samen met de route ”Monumentaal Groen in Zutphen” gebruikt als basis voor de nieuwe route die in oktober 2018 gereed was.

Ontwikkeling nieuwe Bomenwandelroute

Het ontwikkelen van deze nieuwe route, waarin 42 bomen beschreven zijn, heeft veel tijd en energie gekost. Eerst moest een route worden uitgezet die langs voldoende interessante bomen komt. Daar waar mogelijk gebruikmakend van de gegevens in de genoemde oude routes, werden vervolgens alle bomen van een nieuwe omschrijving voorzien. Fotomateriaal werd uitgezocht en waar niet beschikbaar, nieuw gemaakt. Op de kaartjes, die ook opnieuw samengesteld moesten worden, staat de route van boom naar boom afgebeeld. De route is nu ongeveer 5 km lang, maar kan halfweg worden afgekort. 

Het bestuur van de Bomenstichting wenst u, als u de route gaat kopen en lopen, veel plezier. Mocht u nog fouten in de tekst ontdekken dan horen we dat graag. Ook als u constateert dat een boom niet meer aanwezig is, is dat voor ons van essentieel belang. We kunnen met uw gegevens de volgende edities weer up-to-date maken.

Rob Weimer

Deze Bomenwandelroute is te koop bij:

Boekhandel 
Van Someren & Ten Bosch
Turfstraat 19 Zutphen