Boomgroei

Hier vindt u informatie over de biologie van planten,
in het bijzonder de boom.

Er is getracht de informatie voor iedereen toegankelijk te maken door niet te veel te publiceren en alleen die dingen op te nemen die u makkelijk bijblijven. Wanneer u dan eens door het bos wandelt of een prachtige solitaire boom in het landschap ziet staan, kunt u uw medewandelaars iets over de technische aspecten van een boom vertellen en hoe ingenieus en slim de natuur hier weer is bezig geweest. We hopen dat dit inzicht een steentje bijdraagt aan de wil om bomen te behouden.