Ulmus (Iep / Olm)

 
Iepen zijn donkere bomen, met relatief dichte kroon en veel kleine takken. Jongere iepen zijn te herkennen aan de takken die schuin omhoog, naar buiten gericht groeien. De twijgen aan de takken vertakken zich symmetrisch en lijken daardoor op vogelveren: de iepenveren. Oudere iepen zijn goed herkenbaar aan de duidelijke parapluvorm. Vooral van een afstand is dat goed te zien. De iep is een echte stadsboom, in Amsterdam staan nog steeds prachtige volwassen iepen langs de grachten. Maar de soort komt ook op het platteland in de kustprovincies veel voor, hoofdzakelijk als wegbeplanting en in houtsingels.