Tilia (Linde)

 
De oudere vrijstaande lindeboom heeft zijn kroon in een hartvorm, net zoals de vorm van het blad. Vooral de onderste hoofdtakken gaan eerst omhoog en zakken als ze wat langer zijn door in een boogvorm. Soms groeien haaks op de gebogen takken weer nieuwe takken, wat een knievormige vertakking wordt genoemd. Linden tekenen zich zwart af tegen de lucht, vooral als ze nat zijn van de regen. De stam is onregelmatig met knobbels en ondiepe groeven. Bij sommige soorten is er veel opslag van twijgen rondom de stamvoet. De rode knoppen staan net zoals bij de plataan zigzagsgewijs aan de twijgen. Vooral bij jonge scheuten is dat ook op afstand goed te zien.