Fraxinus (Es)

 
De es is in de winter het makkelijkst te herkennen aan de vruchten, donkere trossen die vaak de hele winter in de boom blijven hangen. Er bestaan ook volledig mannelijke essen en dan is het tevergeefs zoeken naar de vruchten, maar de meeste bomen hebben ook, of alleen maar, vrouwelijke kenmerken. De vruchten zijn nootjes met vleugels, ook wel essensleutels genoemd. De kroon is open met een stevige, omhoog gerichte, onregelmatige takstand. Er valt goed doorheen te kijken. De takken zijn wat knobbelig. Als je dichterbij komt zijn de grote roetzwarte, tegenover elkaar staande knoppen een duidelijk teken dat je met de es te maken hebt. De stam is grijs, bij een jonge boom glad en op latere leeftijd gegroefd.