Excursie Bomenstichting Zutphen naar Apeldoornse parken.


Op zondag 20 oktober 2019 organiseerde Bomenstichting Zutphen e.o. een bomenexcursie naar de Apeldoornse parken. De excursieleider was Anton Dekker, voormalig hoofd bomenbeheer van de gemeente Apeldoorn. Nu is Anton 00k bestuurslid van Bomenstichting Zutphen. De excursie voerde naar ‘De Parken’, een wijk in Apeldoorn die is genoemd naar vier min of meer aaneengesloten parken die in de wijk liggen: het Oranjepark, het Wilhelminapark, het Prinsenpark en het Verzetsstrijderspark. Verder is de wijk zelf ook parkachtig vanwege de relatief grote tuinen, de bomen in de lanen en het stratenplan zelf in Engelse landschapsstijl. De parken dateren uit de 19e eeuw. Er staan veel fraaie, oudere bomen van vele soorten.


Apeldoorn