Nationale Boomfeestdag op 18 maart 2015

Op woensdag 18 maart gaan kinderen van groep 7 van de J.F. Kennedyschool aan de Leeuwerikstraat met juf Monique Bakker en de “Groenklas” van de Praktijkonderwijs-school met leraar Henry Bulten, samen een aantal bomen planten op industrieterrein De Mars langs het tracé van de oude goederenspoorlijn bij de rotonde, achter de Kringloop:

20150318-persbericht-boomfeestdag-2015-2015-03-13-14-581.png

De eerste boom wordt natuurlijk officieel geplant door een aantal basisschoolkinderen samen met wethouder mevrouw Coby Pennings.

De Boomfeestdag wordt voor het derde jaar door De Bomenstichting Zutphen e.o. georganiseerd. De Zutphense Bomenstichting zet zich al meer dan tien jaar in voor het behoud van bomen en het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de groene leefomgeving van Zutphen en omstreken. Het streven is o.a. het stimuleren van aandacht en waardering voor het aanplanten van nieuwe bomen en struiken.

20150318-persbericht-boomfeestdag-2015-2015-03-13-14-581.jpg

Koningslinde – Tilia europaea ‘Pallida’

Deze doelstelling sluit prima aan bij de Boomfeestdag, die tot doel heeft om kinderen meer bij hun leefomgeving te betrekken en hen bewust te maken van het belang van bomen. Dit is zeker het geval als kinderen zelf hebben meegeholpen met planten. Wij hopen dat ze zich dat hun hele leven zullen blijven herinneren!

Piek Stor van “Het Bijenlint” Zutphen zal komen vertellen over de samenhang van de bomen, de bloei en de bijen. Bloemen van veel soorten bomen zijn heel belangrijk voor de bijen, voor voedselvoorziening en honing.

Een belangrijke rol bij het planten heeft een groep “groen” leerlingen van de Praktijkschool. Bij dit voortgezet onderwijs staat het aanleren van kennis en vaardigheden centraal, het oefenen in de praktijk maakt daar onderdeel van uit. Deze dag is een mooie oefening waarbij deze leerlingen de plantgaten uitgraven, de boompalen plaatsen, de basisschoolkinderen helpen bij het planten en tenslotte voor de afwerking zorgen. De buurtgemeenschap “Berkelparkbuurt” zorgt, net als voorgaande jaren, weer voor koek-en-zopie.

Op Boomfeestdag wordt het volgende aangeplant:

  • 3 Esdoorn (Acer platanoides),
  • 9 Berk (Betula pendula),
  • 6 Sierappel (Malus sylvestris),
  • 3 Populier (Populus alba),
  • 6 Lijsterbes (Sorbus aucuparia),
  • 3 Linde (Tilia cordata),
  • 1 Tamme kastanje (Castanea sativa),
  • 1 handappel (Malus domestica).