Wat houdt ons bezig in het voorjaar van 2020?

In de huidige zeer vreemde en voor velen beangstigende periode is het lastig om ook aandacht te hebben voor de gewone loop der dingen.  Bij de Zutphense Bomenstichting proberen we zoveel mogelijk toch onze eigen activiteiten voort te zetten.

De afgelopen tijd hebben we ons met meerdere zaken bezig gehouden.  Een aantal daarvan bestrijken een langere duur, andere zijn even actueel en kunnen we daarna weer afsluiten. Hieronder noemen we enkele voorbeelden.

Deventerweg:
Al anderhalf jaar zijn we betrokken bij de geplande renovatie van de Deventerweg. Hierbij zijn ook tientallen bestaande bomen in het geding.
We maken net als de bewoners van de Deventerweg deel uit van een klankbordgroep, waarin we onze visie aan de gemeente kunnen voorleggen. Er is een traject ingezet van intensief overleg van klankbordgroep, gemeente en de ingeschakelde projectorganisatie, waarbij behoud van zoveel mogelijk bestaande bomen en een duurzame, toekomstbestendige aanleg van een boomrijke nieuwe weg belangrijke doelen voor ons vormen. De plannen zijn nu gereed, gemeente en gemeenteraad hebben ‘groen licht’ gegeven, zodat we nu in de uitvoeringsfase zijn beland. Maar ook die blijven we van uit onze betrokkenheid monitoren.

Rosmolensteeg:
Wij volgen al jarenlang de kapaanvragen die bij de gemeente binnen komen en beoordelen of we deze redelijk en noodzakelijk vinden. Zo nodig geven we commentaar; de gemeente luistert daar veelal aandachtig naar maar neemt uiteraard zelfstandig beslissingen. Een actueel voorbeeld betreft de kapaanvraag van twee meidoorns op de binnenplaats aan de Rosmolensteeg achter het voormalige Broederenklooster / museum. Daar komt nu een horeca onderneming: op het geplande terras passen volgens de ondernemer geen meidoorns. Hiertegen hebben we een zienswijze ingediend omdat wij de meidoorns beeldbepalend vinden voor de locatie en van belang voor de sfeer. In deze tijd vinden we bovendien dat met het schaarse groen in de binnenstad zeer zorgvuldig dient te worden omgesprongen.

Eind maart informeerde de gemeente ons dat de kapaanvraag is afgewezen. Dit is volledig in overeenstemming met de door ons aangedragen argumenten.


AZC-terrein:
Op het AZC terrein aan de Voorsterallee speelt een aanvraag voor kap dan wel sterk snoeien van 20 platanen. Hier zijn we gevraagd door een omwonende om onze visie te geven. Twee bestuursleden hebben de situatie bekeken en de voorstellen bestudeerd; op basis hiervan hebben we een advies gegeven aan de gemeente en uitleg aan de omwonende.

Laan naar Eme:
De Dierenpartij heeft recent gedemonstreerd bij een voorgenomen kap van zes eiken bij de aansluiting van de Laan naar Eme naar de Laan van Helbergen.
Wij hebben besloten dit protest niet te steunen: enkele jaren geleden speelden plannen voor grootschalige kap aan de Laan naar Eme: wij hebben toen succesvol overleg gevoerd met de gemeente waarbij we deze grootschalige kap hebben kunnen voorkomen en een bevredigend resultaat hebben bereikt. Wij zijn toen wel akkoord gegaan met de kap van de 6 eiken bij de afslag naar de Laan van Helbergen, omdat alleen op deze wijze een veilige aansluiting kan worden gerealiseerd. Bovendien wordt hier een herplant van 6 eiken uitgevoerd en zijn in de nabijheid nog 70 andere nieuwe bomen geplant.  
Wij zijn het niet eens met de insinuatie van de Partij van de Dieren dat het hier gaat om zinloze kap.

Gemeentelijk overleg:
We hebben een reeks overleggen gepland met de gemeente ambtenaren voor groen  over het bomenbeleid van de gemeente.  We zullen hier later meer over berichten.

Werkgroep Biodiversiteit Achterhoek:
Eén van onze bestuursleden zit in de ‘Werkgroep Biodiversiteit Achterhoek’. Deze heeft enquêtes gehouden bij 10 gemeentes in de Achterhoek over het beleid om de Biodiversiteit te bevorderen. De werkgroep stelt een document samen met een ideaal voorbeeld-beleid. In het najaar willen we een bijeenkomst organiseren met bestuurders en ambtenaren van alle gemeentes waar we dit document aan de gemeentes willen presenteren.

Jeroen Philippona