Waar is de kastanje van de IJsselkade gebleven?

De mooie karakteristieke paardenkastje die bij het waterwerk op de IJsselkade stond, was zo ziek dat deze na een noodkapprocedure (zie een eerder bericht op onze site) gekapt is. In eerste instantie is een deel van stam blijven staan.

Ten tijde van de kap, mei 2020 was net de ‘inpak’ kunstenaar Cristo overleden. Naar aanleiding hiervan pakte de Zutphense kunstenaar Just de Wijs de stam van de paardenkastje zo in , dat het leek dat Cristo langs geweest was in Zutphen.

Omdat dit geen blijvende situatie kon zijn, is het resterende deel ook gekapt en op de speelplaats hoek IJsselkade / Martinetsingel neergelegd. Nu was goed te zien dat de ziekte de boom erg aangetast heeft.

Dik, Dikker, dikst ……

De dikste boom van Nederland staat in Brummen, op het terrein van Huize Veldzicht. Deze sequoia (Sequoiadendron giganteum) is afgelopen voorjaar weer opgemeten door Jeroen Philippona, die o.a. secretaris is van de ‘Bomenstichting Zutphen e.o.’. Door deze recente meting (februari 2020) is de sequoia de dikste boom van Nederland geworden.

Op de standaard meethoogte (1.30 meter) is de omvang 8,56 meter en de gemeten hoogte is 34,60 meter. De leeftijd van de boom wordt geschat op 130-140 jaar.

De sequoia van Huize Veldzicht in volle omvang [Foto Jeroen Philippona]

De stam van de sequoia van Huize Veldzicht [Foto Jeroen Philippona]

Vlak bij Brummen, op Landgoed Voorstonden, staat de ‘bijna dikste’ boom van Nederland. Deze sequoia is op meethoogte 8,24 meter.

Sequoia’s kunnen veel ouder worden; in de Verenigde Staten komen de oudst bekende sequoia’s voor. Een voorbeeld hiervan, General Sherman genaamd, staat in het ‘Sequoia National Park’ in het zuidelijke deel van Californië. General Sherman is een mammoetboom van maar liefst 83,8 meter hoog en een stamomtrek van 24,10 meter (bij de grond 31 meter). Wat exact de leeftijd van deze boom is, is niet te zeggen maar deze wordt geschat op ongeveer 2.500 jaar. Hierbij is ‘onze’ dikste boom maar een kleintje en een jonkie.

Kap van oude kastanje op de IJsselkade

Persbericht

De Bomenstichting gaat (uiteindelijk) wel akkoord met kap monumentale Kastanjeboom op de IJsselkade te Zutphen, maar is verrast door de noodkapprocedure.

De zieke paardenkastanje op de IJsselkade

De Bomenstichting Zutphen en omstreken heeft vorige week dinsdag tijdens een regulier overleg met de gemeente Zutphen het wel en wee van de Kastanjeboom op de IJsselkade besproken. Als Bomenstichting waren wij al langer bekend met de zwakke conditie van de boom. Tijdens het overleg werd ons meegedeeld dat de gemeente een kapaanvraag zou indienen.  Dit vanwege diverse rapportages over de slechte conditie van de boom en vanwege plannen om het gedeelte van de IJsselkade waar deze boom staat te reconstrueren, hetgeen een goede gelegenheid zou zijn om deze Kastanje te vervangen door een nieuwe boom. Wij hebben toen laten weten dat wij, alle omstandigheden beziende, ons zouden neerleggen bij die voorgenomen kap. Immers de realiteit is dat deze schitterende boom niet op een afgelegen plek ergens in een park of in een weiland staat waar hij nog jaren had kunnen blijven staan, maar op een plek in de stad staat die -met name in weekends- druk bezocht wordt. Dit zou betekenen dat de boom op termijn ofwel permanent afgezet zou moeten worden ofwel zodanig gesnoeid dat de aanblik steeds een pijnlijke aangelegenheid zou zijn en de boom zijn monumentale aanzicht zou verliezen. Deze opties vonden wij in dit geval niet bevredigend. Bovendien biedt de reconstructie van dit gedeelte van de IJsselkade een kans om tot een goede vervanging van deze boom te komen en om daarbij de groeiomstandigheden van die boom te optimaliseren. De Bomenstichting zou daarbij ook een adviserende rol krijgen.

De Bomenstichting werd echter onaangenaam verrast toen daags na het overleg, vorige week woensdag, bekend werd dat de gemeente besloten had om voor deze Kastanjeboom de noodkap procedure in te zetten. Waar op dinsdag nog sprake was van een reguliere kapprocedure, die de burgers van Zutphen de gelegenheid zou bieden om bezwaar te maken tegen de voorgenomen kap, werd op woensdag opeens gesteld dat er sprake was van een acuut gevaar voor de veiligheid van mensen en dat een reguliere procedure niet kon worden afgewacht. Kennelijk heeft de gemeente deze draai gemaakt onder invloed van het recente arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden waarbij de gemeente aansprakelijk werd gesteld voor de schade die een toerist uit Amsterdam heeft opgelopen door de takbreuk van de Kastanjeboom aan de Rijkenhage terwijl zij bij de opstapplaats voor de Fluisterboot stond te wachten. Kennelijk heeft de gemeente op basis van dezelfde feiten nu een andere afweging gemaakt en is zij tot de conclusie gekomen dat de Kastanje direct dient te worden gekapt. De Bomenstichting begrijpt weliswaar dat de gemeente in dit soort situaties nu extra voorzichtig is geworden, maar vindt niet dat er in het geval van de Kastanjeboom op de IJsselkade sprake is van direct gevaar voor burgers. Dat acute gevaar is ook niet eerder uit onderzoek gebleken en evenmin tijdens het overleg met de Bomenstichting gemeld. Bovendien hadden eventuele risico’s kunnen worden beperkt door de boom tijdelijk af te zetten, zoals nu ook is gedaan.

De Bomenstichting vindt daarom dat in dit geval de reguliere kapprocedure had moeten worden gevoerd. Daarmee zou ook de grote ophef die nu is ontstaan (wellicht) kunnen worden voorkomen.

Bomenstichting Zutphen en omstreken

Wat houdt ons bezig in het voorjaar van 2020?

In de huidige zeer vreemde en voor velen beangstigende periode is het lastig om ook aandacht te hebben voor de gewone loop der dingen.  Bij de Zutphense Bomenstichting proberen we zoveel mogelijk toch onze eigen activiteiten voort te zetten.

De afgelopen tijd hebben we ons met meerdere zaken bezig gehouden.  Een aantal daarvan bestrijken een langere duur, andere zijn even actueel en kunnen we daarna weer afsluiten. Hieronder noemen we enkele voorbeelden.

Deventerweg:
Al anderhalf jaar zijn we betrokken bij de geplande renovatie van de Deventerweg. Hierbij zijn ook tientallen bestaande bomen in het geding.
We maken net als de bewoners van de Deventerweg deel uit van een klankbordgroep, waarin we onze visie aan de gemeente kunnen voorleggen. Er is een traject ingezet van intensief overleg van klankbordgroep, gemeente en de ingeschakelde projectorganisatie, waarbij behoud van zoveel mogelijk bestaande bomen en een duurzame, toekomstbestendige aanleg van een boomrijke nieuwe weg belangrijke doelen voor ons vormen. De plannen zijn nu gereed, gemeente en gemeenteraad hebben ‘groen licht’ gegeven, zodat we nu in de uitvoeringsfase zijn beland. Maar ook die blijven we van uit onze betrokkenheid monitoren.

Rosmolensteeg:
Wij volgen al jarenlang de kapaanvragen die bij de gemeente binnen komen en beoordelen of we deze redelijk en noodzakelijk vinden. Zo nodig geven we commentaar; de gemeente luistert daar veelal aandachtig naar maar neemt uiteraard zelfstandig beslissingen. Een actueel voorbeeld betreft de kapaanvraag van twee meidoorns op de binnenplaats aan de Rosmolensteeg achter het voormalige Broederenklooster / museum. Daar komt nu een horeca onderneming: op het geplande terras passen volgens de ondernemer geen meidoorns. Hiertegen hebben we een zienswijze ingediend omdat wij de meidoorns beeldbepalend vinden voor de locatie en van belang voor de sfeer. In deze tijd vinden we bovendien dat met het schaarse groen in de binnenstad zeer zorgvuldig dient te worden omgesprongen.

Eind maart informeerde de gemeente ons dat de kapaanvraag is afgewezen. Dit is volledig in overeenstemming met de door ons aangedragen argumenten.


AZC-terrein:
Op het AZC terrein aan de Voorsterallee speelt een aanvraag voor kap dan wel sterk snoeien van 20 platanen. Hier zijn we gevraagd door een omwonende om onze visie te geven. Twee bestuursleden hebben de situatie bekeken en de voorstellen bestudeerd; op basis hiervan hebben we een advies gegeven aan de gemeente en uitleg aan de omwonende.

Laan naar Eme:
De Dierenpartij heeft recent gedemonstreerd bij een voorgenomen kap van zes eiken bij de aansluiting van de Laan naar Eme naar de Laan van Helbergen.
Wij hebben besloten dit protest niet te steunen: enkele jaren geleden speelden plannen voor grootschalige kap aan de Laan naar Eme: wij hebben toen succesvol overleg gevoerd met de gemeente waarbij we deze grootschalige kap hebben kunnen voorkomen en een bevredigend resultaat hebben bereikt. Wij zijn toen wel akkoord gegaan met de kap van de 6 eiken bij de afslag naar de Laan van Helbergen, omdat alleen op deze wijze een veilige aansluiting kan worden gerealiseerd. Bovendien wordt hier een herplant van 6 eiken uitgevoerd en zijn in de nabijheid nog 70 andere nieuwe bomen geplant.  
Wij zijn het niet eens met de insinuatie van de Partij van de Dieren dat het hier gaat om zinloze kap.

Gemeentelijk overleg:
We hebben een reeks overleggen gepland met de gemeente ambtenaren voor groen  over het bomenbeleid van de gemeente.  We zullen hier later meer over berichten.

Werkgroep Biodiversiteit Achterhoek:
Eén van onze bestuursleden zit in de ‘Werkgroep Biodiversiteit Achterhoek’. Deze heeft enquêtes gehouden bij 10 gemeentes in de Achterhoek over het beleid om de Biodiversiteit te bevorderen. De werkgroep stelt een document samen met een ideaal voorbeeld-beleid. In het najaar willen we een bijeenkomst organiseren met bestuurders en ambtenaren van alle gemeentes waar we dit document aan de gemeentes willen presenteren.

Jeroen Philippona