Excursie Bomenstichting Zutphen naar Apeldoornse parken.


Op zondag 20 oktober 2019 organiseerde Bomenstichting Zutphen e.o. een bomenexcursie naar de Apeldoornse parken. De excursieleider was Anton Dekker, voormalig hoofd bomenbeheer van de gemeente Apeldoorn. Nu is Anton 00k bestuurslid van Bomenstichting Zutphen. De excursie voerde naar ‘De Parken’, een wijk in Apeldoorn die is genoemd naar vier min of meer aaneengesloten parken die in de wijk liggen: het Oranjepark, het Wilhelminapark, het Prinsenpark en het Verzetsstrijderspark. Verder is de wijk zelf ook parkachtig vanwege de relatief grote tuinen, de bomen in de lanen en het stratenplan zelf in Engelse landschapsstijl. De parken dateren uit de 19e eeuw. Er staan veel fraaie, oudere bomen van vele soorten.


Apeldoorn

Stationsboom te Deventer

Op dinsdag 15 november om 16.00 uur wordt de Stationsboom geplant en dat is in dit geval geen routineklus maar de afsluiting van een tijdperk.
 
Immers, wie erbij was en het natuurgeweld meemaakte, kan het onmogelijk zijn vergeten: de windhoos die Deventer trof op 9 september 1998. In het Rijsterborgherpark, ontworpen door Leonard Springer en geopend in 1888, werden meer dan honderd bomen geveld.
 
De burgers van Deventer kwamen spontaan in actie en er werd geld ingezameld om de schade te herstellen. De Deventer Bomenstichting kreeg het geld in beheer en heeft sindsdien gezorgd voor de verantwoorde besteding. Wie nu door het park loopt, ziet weinig terug van de enorme verwoesting van weleer. 
 
Met het laatste deel van het budget wordt 15 november een Drietands Esdoorn (acer buergerianum) geplant op een mooie opvallende plek dicht bij het park en pal voor het station op het onlangs gereed gekomen stationsplein.

acer-buergerianum-drietand-2016-10-31-16-411.jpg

Bovendien wordt dan de boomspiegel onthuld, een kunstwerk dat herinnert aan de storm van 1998. U bent van harte welkom bij deze mooie gebeurtenis.
 
Met vriendelijke groet,
Deventer Bomenstichting
http://www.deventerbomenstichting.nl 
 

Opknapbeurt voor de natuur

opknapbeurtvoornatuur-2015-11-16-18-38.jpg

ZUTPHEN – De natuur en het landschap zijn zaterdag geholpen door duizenden mensenhanden, zo ook in Zutphen. Tijdens de Natuurwerkdag werkten zo’n twintig vrijwilligers in het ecologisch stadspark tussen het Waterkwartier en de Zuidwijken. Er is een bosje aangeplant (zie foto), gewerkt bij de bijenstal, struikgewas verwijderd ten behoeve van een watertje en er zijn bramen gesnoeid.