Algemeen & Contact

 


 

De Zutphense Bomenstichting
zet zich in voor het behoud
van groen, in het bijzonder bomen,
in Zutphen, Warnsveld en
de omringende gemeenten.

Waarom Bomenstichting
Zutphen en omstreken?

De Bomenstichting Zutphen e.o. is in 2002 opgericht door een groep mensen die zich wil inzetten voor het behoud van groen, in het bijzonder bomen in de stad Zutphen en de omringende gemeentes.

Aanleiding was onze bezorgdheid over het verdwijnen van veel bomen en ander groen in Zutphen.

We zijn inmiddels een serieuze gesprekspartner van de gemeente, hebben regelmatig overleg met hen, volgen het beleid kritisch en oefenen op deze manier een positieve invloed uit op het behoud van de bomen.

Ook onderzoeken wij wekelijks of kapvergunningen terecht afgegeven worden en steunen wij bewoners(groepen) die het niet eens zijn met voorgenomen plannen van de gemeentelijke groendienst.

Zonodig doen we één en ander in overleg met de landelijke Bomenstichting te Utrecht.Omgehakte populier en geknotte wilg bij
Het Sareptahofje in Zutphen, Februari 2002.

Onze doelstellingen

1. Het instandhouden en waar mogelijk verbeteren van de groene leefomgeving van Zutphen en omstreken, met name gericht op de bomen.

2. Het behoud van bestaande bomen en het stimuleren van (her- )aanplant. Het betrokken worden bij gemeentelijke plant- en rooiplannen van bomen en struweel met een adviserende rol daarin.

3. Het stimuleren van een actief boombeschermingsbeleid van de gemeente. De door de gemeente opgestelde kapverordening waar nodig doen aanpassen.

4. Het samen met de gemeente maken van een actuele lijst van monumentale bomen en het vaststellen van een specifiek beschermend beleid ten aanzien van deze bomen.

5. Steunpunt en informatiepunt zijn voor individuen of (buurt)groepen, die het niet eens zijn met plannen tot kap.

6. Het stimuleren van de aandacht en waardering voor de bomen, door voorlichting en het organiseren van activiteiten.

Andere activiteiten

Behalve op serieuze acties richten we ons ook op het genieten van bomen.

Een of twee keer per jaar zetten wij bijvoorbeeld een wandel- of fietsroute uit langs mooie bomen in Zutphen of in de omgeving.

Ook houden we af en toe een dia-avond over bijzondere bomen in het buitenland.


Zomereik nabij de Voorsterallee

Hoe wordt u donateur?

Wanneer u zich ook wilt inzetten voor het behoud van bomen in Zutphen en omgeving kunt u ons steunen door donateur te worden van onze stichting.

Naast gratis deelname aan onze activiteiten wordt u op de hoogte gehouden door onze nieuwsbrief.

U wordt automatisch geregistreerd als donateur wanneer u een donatie
overmaakt naar IBAN
NL72 INGB 0009 3134 40
ten name van
Bomenstichting Zutphen e.o.
en dan ontvangt u 1 of 2 keer per jaar onze nieuwsbrief.

Als richtbedrag voor de contributie denken wij aan
€ 10,- per jaar.De Paardekastanje aan de IJsselkade
 

Website over oude bomen
‘Oude Bomen vanuit Zutphen bekeken’
http://www.bomeninfo.nl/

Voor meer informatie:

Secretariaat:
Berkelsingel 70
7201 BM Zutphen

Tel: 0575-540982

informatie


Ieke Vreeken – voorzitter

Jeroen Philippona – secretaris

Rob Weimer – bestuurslid

Henk Slootjes – penningmeesterItaliaanse Populier aan de
Schimmelpennincklaan