Excursie Bomenstichting Zutphen naar Apeldoornse parken.


Op zondag 20 oktober 2019 organiseert Bomenstichting Zutphen e.o. een bomenexcursie naar de Apeldoornse parken. De excursieleider is Anton Dekker, voormalig hoofd bomenbeheer van de gemeente Apeldoorn. Vanuit Zutphen vertrekken we per auto om 13:00 uur vanaf de parkeerplaats bij het IJsselpaviljoen aan de IJsselkade naar Villa Marialust, Verzetsstrijderspark 10 Apeldoorn. De excursie voert naar ‘De Parken’, een wijk in Apeldoorn die is genoemd naar vier min of meer aaneengesloten parken die in de wijk liggen: het Oranjepark, het Wilhelminapark, het Prinsenpark en het Verzetsstrijderspark. Verder is de wijk zelf ook parkachtig vanwege de relatief grote tuinen, de bomen in de lanen en het stratenplan zelf in Engelse landschapsstijl. De parken dateren uit de 19e eeuw. Er staan veel fraaie, oudere bomen van vele soorten.

We zullen tussen 13:30 uur en 15:30 uur door de parken wandelen onder leiding van Anton Dekker, die decennia lang het bomenbeleid en -beheer van gemeente Apeldoorn heeft geleid en de terreinen kent als zijn broekzak. We verwachten rond 16:30 uur terug te zijn in Zutphen.

Aanmelding.
U kunt zich aanmelden voor de excursie door een
e-mail te sturen naar: informatie@bomenstichtingzutphen.nl
of, indien dat niet kan, te bellen naar 06-37226705.

Geeft u s.v.p. ook aan of u per eigen auto kunt reizen of graag wil meerijden.

Van de deelnemende niet-donateurs wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.