Acacia’s ten dode opgeschreven

door SANDER GROOTENDORST (te lezen in de Stentor)

ZUTPHEN – Een plek op de lijst van bijzondere bomen in de gemeente Zutphen is geen garantie: twee monumentale acacia’s op het Vispoortplein in Zutphen moeten worden gekapt.

Dit heeft wethouder Adriaan van Oosten bekendgemaakt.

De acacia’s op de voorgrond, de Walburgistoren erachter: de bomen zijn vaak het onderwerp geweest van fotograferende toeristen. Een van de twee staat idyllisch schuin – des te aantrekkelijker.

Maar de waarheid is hard: “De bomen zijn in een onomkeerbare vorm van verval terechtgekomen”, meldde de afdeling stadsbeheer aan B en W op basis van een onderzoek.

De schuine acacia zou in 2004 al tegen de vlakte gaan, maar na bezwaren van de Bomenstichting zag de gemeente ervan af. Een ‘onafhankelijk boomdeskundige’ oordeelde toen dat de hoogbejaarde boom het nog wel even vol zou houden. Ook nu kan iedereen die het niet eens is met het voornemen van B en W om een kapvergunning te verstrekken voor het acaciaduo zich tot de gemeente wenden.

Maar het ziet er tamelijk hopeloos uit, zegt Van Oosten: “De bomen zijn aangetast door houtworm en er is sprake van inrotting. In de kroon zit dood hout.” Weliswaar staan de bomen niet direct langs een weg, maar midden op een grasveld. Maar ook daar lopen geregeld mensen en het is niet de bedoeling dat ze een afgevallen tak op hun hoofd krijgen. ,,Het snoeien van dood hout levert geen effect meer op.”

De acacia’s zijn geplant in de jaren 1910-1920, maar ze gaan de honderd waarschijnlijk niet halen. “Jammer, want ze staan er prachtig”, vindt Van Oosten. Er komen twee nieuwe bomen voor in de plaats. Misschien weer acacia’s. “Die groeien vrij snel.”

(foto: Jeroen Philippona)
(foto: Jeroen Philippona)

Voor eerdere artikelen over de Acacia’s zie onder de categorie: Acacia’s. Voor eerdere artikelen in de Stentor, zie hieronder: