Kap monumentale bomen (5)

Wij hebben een derde onderzoek uit laten voeren door Boomtotaalzorg (van Jaarsveld / van Scherpenzeel) bij de twee monumentale bomen die zouden kunnen blijven staan. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de kastanje bij de Hanzehof zou kunnen blijven bestaan als er goed onderhoud gepleegd wordt. De Robinia aan het Vispoortplein is geheel gezond en scheefstand is voor deze bomen niets vreemds. Naar aanleidng hiervan gaan wij een actie op touw zetten om te proberen de Gemeente Zutphen zover te krijgen dat ze het onderhoud willen plegen en de robinia letterlijk willen gaan ondersteunen met een mooie paal.

Dit onderzoek heeft ons veel geld gekost; hierbij vragen wij een ieder die ons wil steunen in onze pogingen deze bomen te behouden om een éénmalige extra donatie. Ons gironummer is 9313440.

Verslag van de keuring van de kastanje bij de Hanzehof

Keuring verricht door de firma Boomtotaalzorg te Schalkwijk

De kastanje is visueel beoordeeld cq. onderzocht in het kader van Boomveiligheidscontrole (VTA)

Oordeel:

Conditie is teruglopend.
Door meerarmige opbouw is de structurele opbouw eginszins verzwakt. De boom mist een centrale hoofdstam.
De boom herbergt verhoogd risico.
Van acuut gevaar is, vooralsnog, geen sprake.
Ten einde verhoogde gevaarzetting tot een acceptabel niveau terug te brengen, kan volstaan worden door de mechanische belasting van de kroondelen te verminderen.
Daarnaast is een andere wijze van kroonverankering uiterst zinvol.

Conclusie:

Wel verhoogd risico. Geen reden tot kappen op korte termijn.
Door middel vann verantwoorde kroonreductie èn vervangen van de huidige kroonverankering lijkt het mogelijk de boom nog een geruime tijd te handhaven; zo mogelijk na enkele jaren herhalingssnoei van de kroon.

Daarnaast dient de groeiplaats verbeterd te worden door het bodemvoedselweb te activeren. Hierdoor kan de kastanje zich langer en beter verweren tegen ziektenverwekkers vanuit de bodem.
Ook zal hierdoor de conditie kunnen verbeteren waardoor meer houtaanwas gevormd kan worden.

Opgemaakt te Zutphen, 30 januari 2004 door H.A. van Scherpenzeel.