Excursie naar Het Loo – Apeldoorn

Op zaterdag 11 april a.s. organiseert de Bomenstichting Zutphen een bomenexcursie naar Het Loo in Apeldoorn. Excursieleider is Anton Dekker, voormalig hoofd bomenbeheer van de gemeente Apeldoorn.

Vanuit Zutphen vertrekken we om 13:00 uur per auto vanaf de parkeerplaats bij het IJsselpaviljoen aan de IJsselkade naar de parkeerplaats van Het Loo.

We wandelen onder leiding van Anton Dekker tussen 13:45 uur -16:30 uur en verwacht rond 17:15 uur weer in Zutphen te zijn.

U kunt zich aanmelden voor de excursie door een e-mail te sturen naar informatie@bomenstichtingzutphen.nl of, indien dat niet kan, te bellen naar 06-37226705.
Graag horen we of u beschikt over eigen vervoer en hoeveel lege plaatsten daarin zijn, of dat u mee wilt rijden.

Van de deelnemers die geen donateur zijn, vragen we een vrijwillige bijdrage.