Gedicht

Op verzoek volgt hier het gedicht dat wij hebben gebruikt op twee van onze posters
(welke u hier kunt downloaden):

BOOMBESCHRIJVING

Bomen zijn werkelijk.
Hun bladeren praten werkelijk…
met woorden veelzeggend en letterloos.

Hun toppen zingen.
Hun stammen zwijgen
hoorbaar.

Hun wortels houden
van de aarde.

Bij een boom
staande moet ik wel
ademen als een boom.

Naar een boom
ziende zie ik
hemel en aarde in elkanders
armen.

Want een boom,
een boom is een bruiloft.

Hans Andreus