Vraagtekens bij bomenplan

Een artikel vandaag in de Stentor:

ZUTPHEN – Het is nog allerminst zeker dat er bomen worden geplant op de Zutphense Houtmarkt. Wethouder Hans la Rose wil eerst onderzoeken of het voorstel technisch en financieel haalbaar is. Dit zei hij gisteren bij een forumvergadering.

Een soortgelijk voorstel kwam vorig jaar april ook ter sprake, het werd toen ingediend door Stadspartij en D66. Nu ligt het er opnieuw en hebben alle partijen, behalve VVD en PvdA, het ondertekend. De woordvoerders Schriks (VVD) en Heitling (PvdA) lieten overigens weten dat zij zeker niet tegen meer groen op de Houtmarkt zijn. Het voorstel sneuvelde destijds omdat toenmalig wethouder Van Oosten (CDA) betwijfelde of er wel plek was voor boomwortels tussen de vele kabels onder de Houtmarkt. La Rose sprak die twijfel nu opnieuw uit, al verzekerden Hanneke Siebelink (Stadspartij) en Henk Lindeboom (D66) hem dat alles goed is uitgerekend met inzet van ‘de beste boomspecialist van Nederland’. Maar omdat hij het betreffende rapport pas afgelopen weekend had ontvangen, waagde La Rose zich niet aan een oordeel. Dat kwam hem op een verwijt van partijgenoot Siebelink te staan: “U doet precies hetzelfde als uw voorganger!” Schriks vroeg met nadruk om een standpunt van La Rose: “Wil het college wel of geen bomen op de Houtmarkt? Als het te duur wordt, kunnen we immers altijd nog een afweging maken.” La Rose zei: “Wij willen méér groen in de stad, en sluiten de Houtmarkt daarbij niet uit.” Woordvoerders van het Wijnhuisfonds en Bescherming Stadsschoon zetten vraagtekens bij een bomenplan. “De kwaliteit van de Houtmarkt is nu beneden de maat, maar dat moeten we niet met schaamgroen willen oplossen”, zei Boukje Zwanenburg (Wijnhuisfonds). Lajos Nagy toonde zich namens de ondernemers wél voorstander van bomen.