Geschenkboom van de Stadspartij

De Stadspartij heeft ter gelegenheid van het lustrum van de Bomenstichting een boom geschonken. Het planten van deze boom (een Haagbeuk) vond op 13 maart om 16.30 plaats in het Sidneypark aan de Coehoornsingel.

De Stadspartij wil met dit geschenk haar waardering uitdrukken voor het werk van de Bomenstichting. Dank zij de inzet van de stichting zijn in Zutphen en Warnsveld de afgelopen jaren heel wat bomen gespaard voor een vroegtijdige kap. De wijze waarop het beleid van de gemeente kritisch wordt gevolgd en daarnaast ook wordt bijgedragen wordt aan stimulering van nieuw beleid is van belang. De noodzaak van behoud en versterking van groene natuurwaarden in de gemeente zijn hierdoor volop in de schijnwerpers komen te staan. Ook de manier waarop de dialoog met de bevolking en de gemeente wordt gezocht als het gaat om behoud van bijzondere bomen en groene elementen verdient waardering.

Er heeft ook een artikel in de Stentor gestaan.