Groot onderhoud redt kastanje

door Sander Grootendorst (te lezen in de Stentor)

ZUTPHEN – De paardenkastanje naast theater de Hanzehof in Zutphen kan er weer even tegen.

Boomverzorgers hebben hem gisteren flink onder handen genomen.


paardekastanjehanzehof05-10-07.jpg

B en W waren in 2003 van plan de boom, die op de gemeentelijke monumentenlijst staat, te kappen. Bomenstichting Zutphen e.o. protesteerde, met succes. De gemeente liet onderzoek doen, waaruit bleek dat de boom, mits goed onderhouden, best kon blijven staan.

Mits goed onderhouden…, daar zit ‘m de kneep: “We nemen het de gemeente kwalijk dat er sindsdien niets meer aan is gedaan”, zegt voorzitter Astrid Werdmüller van de Bomenstichting. “Nu is sprake van achterstallig onderhoud.”

Gemeentewoordvoerster Marja Hermsen is het daar niet mee eens. “Als je kiest voor deze vorm van onderhoud, is het nu ongeveer tijd om dat uit te voeren.”

Dit jaar bleek opeens dat de kastanje niet op gemeentegrond staat, maar eigendom is van de Hanzehof. Die gaf opdracht voor de opknapbeurt. Directeur Rob van der Steen: “Het was hard nodig, want de takken hingen helemaal op het dak van de Muzehof (muziekschool, red.). En de boom is nu onze verantwoordelijkheid. We weten sinds kort dat we twee monumenten op ons terrein hebben: de Buitensociëteit en de kastanjeboom.”

Boomverzorger Nicolaas Bessels legt uit dat de kastanje om de drie jaar moet worden ‘ingenomen’. Hij is lang geleden op ongeveer 1,5 meter hoogte geknot alsof het een wilg was, daarna zijn de takken weer gaan groeien. Als ze te veel gaan hangen, scheurt de boom uit. De takken moeten dus regelmatig worden ingekort, zoals al eerder is gebeurd. “De plek waar hij is afgezaagd, blijft wel het zwakke punt in zo’n tak.” Aan de andere kant: “Het herstellend vermogen van een boom is fantastisch.” Sneller dan je denkt ontstaat er weer een mooie kroon.

Boomverzorgers haalden gisteren acrobatische toeren uit in de kastanje, de show had binnen de muren van het theater niet misstaan. Er kwam zelfs hooggeëerd publiek op af in de vorm van toevallige passanten die even bleven kijken.