Dag van de Duurzaamheid

Vandaag was de Dag van de Duurzaamheid weer en wij waren er ook. Het was lekker druk en er was veel belangstelling.

Wij hebben om de belangstelling wat te vergroten een prijsvraag vor de jeugd georganiseerd, met groot succes! Veel kinderen hebben er aan meegedaan en hier zijn de winnaars:

s5031943.JPG
1e prijs Mirte, 9 jaar – score : 12,8
(Foto geplaatst met toestemming van de ouders)

2e prijs Oswin, 11 jaar – score 11,7
3e prijs Dara, 13 jaar – score: 11,5
Lea, 9 jaar – score: 11,5
4e prijs Peter, 11 jaar – score: 10,9
5e prijs Dagmar, 8 jaar – score: 10,2

Mout: Maak mooi bankje uit hout gekapte acacia’s

door Peter ten Cate (te lezen in de Stentor)

ZUTPHEN – “Misschien een mooi klein bankje dat per opbod wordt verkocht en waarvan de opbrengst naar de Bomenstichting gaat?” Mochten de monumentale acacia’s op het Vispoortplein en de suikeresdoorn op het ’s Gravenhof het loodje leggen, dan kunnen ze daarna volgens kunstenaar Marco Mout toch nog een waardevolle rol in Zutphen vervullen. “Positief nieuws over vervelende beslissingen”, zegt hij over zijn voorstel aan de gemeente en Bomenstichting.

Mout wil zich niet in de inhoudelijke discussie mengen of de bomen al dan niet gekapt moeten worden. “Maar waarom wordt niet bekeken of hout nog een herbestemming kan krijgen buiten de versnipperaar, als alle partijen het erover eens zijn dat het einde van een boom nadert”, beveelt Mout zijn eigen gespecialiseerde houtbewerkingsatelier De Kruittoren aan.


marco_mout.jpg
Houtkunstenaar Marco Mout: “Positief nieuws over vervelende beslissingen”.

De kunstenaar heeft de afgelopen jaren al veel hout van bijzondere bomen een nieuwe bestemming gegeven en daarmee de discussie over hergebruik van hout aangewakkerd. “Het wordt door bomenliefhebbers zeer gewaardeerd dat er tenminste nog iets mee wordt gedaan”, is zijn ervaring.

Eerdere projecten hebben al tot reportages in Vara’s Vroege Vogels, kranten en andere media geleid. Zo zijn rotte eiken omgetoverd in bankjes, transformeerde een scholier onder zijn leiding een oude beuk in een Japanse drum, is de duurzaamheidsprijs van De Kaardebol van gekapt hout gemaakt, maakte een leerlinge van de vrije school een totempaal uit een oude eik en heeft hij beeldhouwplannen met de platanen die nabij het station stonden.

“Met de unieke acacia’s kan toch iets goeds worden gedaan wat de waardering voor hout en bomen bevordert”, prijst Mout zijn idee aan bij gemeente, wethouder A. van Oosten en Bomenstichting.

Gebrek aan zorg nekt bomen

door Sander Grootendorst (te lezen in de Stentor)

ZUTPHEN – Het kappen van twee acacia’s bij het Vispoortplein in Zutphen zou niet nodig zijn als de gemeente de bomen goed had onderhouden. Dit zegt de Bomenstichting Zutphen e.o.

In een reactie op het besluit van B en W om voor de acacia’s een kapvergunning aan te vragen. De Bomenstichting is er niet van overtuigd dat de bomen tegen de vlakte moeten, al vertonen ze gebreken. Eind 2003 maakte de stichting bezwaar tegen de voorgenomen kap van toen nog een van de twee acacia’s. De gemeente zag in 2004 af van de kap, omdat uit boomdeskundig onderzoek bleek dat de acacia het minstens vijf à tien jaar zou uitzingen. Maar dan zou wel het dode hout uit de kruin moeten worden gesnoeid en een hangende tak moeten worden gestut.

“Daar is niets van terechtgekomen”, constateert secretaris Jeroen Philippona van de Bomenstichting. Niet zo verwonderlijk dus dat de gemeente bij een recente controle ontdekte dat deze acacia er nog weer slechter aan toe is. Opnieuw onderzoek instellen is weggegooid geld, vindt de stichting. “Je kunt eindeloos blijven onderzoeken, maar als de gemeente er toch niets mee doet… Aan onderzoek is meer geld uitgegeven dat nodig was geweest voor onderhoud.” De acacia’s staan op de gemeentelijke en de landelijke lijst van monumentale bomen. “Vooral vanwege de mooie locatie.” Zutphen moet niet alleen zijn monumentale gebouwen, maar ook zijn monumentale bomen koesteren, vindt de stichting, die de kans miniem acht dat er een tak uitvalt en dan nog precies op het hoofd van iemand die zich toevallig op het grasveld bevindt. De Bomenstichting pleit voor een boomveiligheidsbeleid, waarin nauwkeurig wordt omschreven hoe je met (monumentale) bomen moet omspringen. Dan hoeft niets steeds bij elke kapvergunning het wiel opnieuw te worden uitgevonden. “En we voorkomen welles-nietes-spelletjes.” Mocht de kap onverhoopt doorgaan, wil de Bomenstichting dat er twee nieuwe bomen komen, weer acacia’s of anders Kaukasische vleugelnoten. De grond moet ook worden verbeterd, het bomenduo groeit feitelijk op puin. “Daarom zijn ze ook klein gebleven.” Wethouder Adriaan van Oosten zegt dat stadsbeheer ‘zo goed mogelijk’ voor de bomen heeft gezorgd. Voor stutten voelt hij niet zo veel. “Dan wordt het zo kunstmatig. Ik heb liever een gezonde, nieuwe boom.

Acacia’s ten dode opgeschreven

door SANDER GROOTENDORST (te lezen in de Stentor)

ZUTPHEN – Een plek op de lijst van bijzondere bomen in de gemeente Zutphen is geen garantie: twee monumentale acacia’s op het Vispoortplein in Zutphen moeten worden gekapt.

Dit heeft wethouder Adriaan van Oosten bekendgemaakt.

De acacia’s op de voorgrond, de Walburgistoren erachter: de bomen zijn vaak het onderwerp geweest van fotograferende toeristen. Een van de twee staat idyllisch schuin – des te aantrekkelijker.

Maar de waarheid is hard: “De bomen zijn in een onomkeerbare vorm van verval terechtgekomen”, meldde de afdeling stadsbeheer aan B en W op basis van een onderzoek.

De schuine acacia zou in 2004 al tegen de vlakte gaan, maar na bezwaren van de Bomenstichting zag de gemeente ervan af. Een ‘onafhankelijk boomdeskundige’ oordeelde toen dat de hoogbejaarde boom het nog wel even vol zou houden. Ook nu kan iedereen die het niet eens is met het voornemen van B en W om een kapvergunning te verstrekken voor het acaciaduo zich tot de gemeente wenden.

Maar het ziet er tamelijk hopeloos uit, zegt Van Oosten: “De bomen zijn aangetast door houtworm en er is sprake van inrotting. In de kroon zit dood hout.” Weliswaar staan de bomen niet direct langs een weg, maar midden op een grasveld. Maar ook daar lopen geregeld mensen en het is niet de bedoeling dat ze een afgevallen tak op hun hoofd krijgen. ,,Het snoeien van dood hout levert geen effect meer op.”

De acacia’s zijn geplant in de jaren 1910-1920, maar ze gaan de honderd waarschijnlijk niet halen. “Jammer, want ze staan er prachtig”, vindt Van Oosten. Er komen twee nieuwe bomen voor in de plaats. Misschien weer acacia’s. “Die groeien vrij snel.”

(foto: Jeroen Philippona)
(foto: Jeroen Philippona)

Voor eerdere artikelen over de Acacia’s zie onder de categorie: Acacia’s. Voor eerdere artikelen in de Stentor, zie hieronder: