Bomenkap in de Achterhoek

Provincie moet bomen laten staan

HENGELO – De provincie Gelderland moet stoppen met de kap van laanbomen in de Achterhoek. Dat vindt de Vereniging Bomenbelang in Bronckhorst. De vereniging vindt dat er te snel gegrepen wordt naar de bijl en te weinig rekening wordt gehouden met de het karakteristieke coulissenlandschap in de Achterhoek.

Veel wegen in de Achterhoek zijn kenmerkend vanwege hun laanbeplanting. Aan de ene kant roemt de provincie die laanbeplanting, maar aan de andere kant wordt te snel in het kader van verkeersveiligheid rijen met bomen gekapt.

Het Handboek Wegontwerp dat de provincie hanteert analyseert onvoldoende de problemen en oplossingen voor de verkeersveiligheid. Verkeersdeskundigen kijken volgens de Vereniging Bomenbelang te weinig naar de oorzaken van ongelukken en of die ook op ander wijze voorkomen kunnen worden. Volgens de vereniging moet er vaker gegrepen worden naar middelen als controles op alcoholmisbruik en snelheidovertredingen.

De Vereniging Bomenbelang vindt dat de behalve verkeersveiligheid de provincie oog moet hebben voor leefbaarheid, landschappelijke en ecologische waarden. Als alternatieven wijst de vereniging op snelheidsbeperkingen, inhaalverboden en meer verskeerscontroles. Alleen in bochten zouden dan enkele bomen gekapt kunnen worden en bomen die ziek zijn. Om het laaneffect niet te doorbreken zouden er nieuwe bomen voor in de plaats moeten komen.

Laanbomen in de Achterhoek moeten blijven staan, vindt de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. Het coulissenlandschap moet bewaard blijven.

Bron: De Stentor

Rode Beuk in Brummen

In de Stentor van afgelopen vrijdag stond een bericht dat er veel commotie is in Brummen over het plan Koppelenburg-Zuid waar een mooie monumentale rode beuk dreigt te sneuvelen. Gelukkig is die commotie er, en terecht! Wij zijn als Bomenstichting Zutphen e.o. door belanghebbenden betrokken bij deze zaak. Wij hebben gezien dat de gemeente niet over één nacht ijs is gegaan en zelfs een aantal deskundige bedrijven een rapport heeft laten maken over de beuk. Maar wij vinden het uitgangspunt van de gemeente verkeerd: de vraag moet niet zijn óf de monumentale beuk kan blijven staan maar hóe de plannen zo vormgegeven kunnen worden dát de beuk behouden blijft. Wij vinden dat er genoeg inbreiding heeft plaatsgevonden in de gemeentes (ook in Zutphen) en dat het afgelopen moet zijn met het opofferen van de laatste restjes groen voor (in dit geval zeer luxe) woningen; en dus voor financiële belangen, zoals flinke inkomsten voor de gemeente door de verkoop van de grond. Het moge inmiddels bekend zijn dat onderzoek heeft uitgewezen dat bomen en groen bijdragen aan de gezondheid en het gevoel van welbevinden van mensen. Dat het zicht op groen en bomen zelfs herstel na ziekte bevordert. Het laatste groen dat rest moet nu voorrang krijgen boven andere belangen. Mocht de gemeente Brummen haar plannen doorzetten dan zullen wij er zeker als mede-belanghebbende bezwaar tegen indienen.

Astrid Werdmuller,
voorzitter Bomenstichting Zutphen e.o.,
tevens contactpersoon Landelijke Bomenstichting