Wij schenken een Ginkgo aan Zutphen

 
Op maandag 27 juni heeft Bomenstichting Zutphen e.o. een Ginkgo biloba aangeboden aan Zutphen.

Aanleiding is het tot stand komen van een nieuwe Kapverordening voor de gemeente. Deze is in samenwerking van Gemeente en Bomenstichting opgesteld. De boom is geplant in het Sydneypark aan de Coehoornsingel.

Wethouder Van Oosten heeft de boom ingehuldigd door een plaquette te onthullen.
Jeroen Philippona hield een kort verhaal over de Ginkgo.

De Ginkgo vormt een evolutionaire schakel tussen varens en naaldbomen en komt al 270 miljoen jaar voor op aarde. Hij heeft kenmerkende waaiervormige bladeren. Hij komt van nature voor in China en is daar en in Korea en Japan veel aangeplant bij tempels, waar eeuwenoude exemplaren staan. Er zijn mannelijke en vrouwelijke bomen. In de herst krijgt de Ginkgo een schitterend gele kleur.

De Ginkgo is aan de Bomenstichting geschonken door de heer Wout Bleijenberg, die een EKO-boomkwekerij heeft: Bostuin Bleijenberg.

Ginkgo’s zijn zeer sterk: vier exemplaren hebben de bom op Hiroshima overleefd. Zie voor meer informatie over Ginkgo’s: Cor’s Ginkgo Pages

Lijst Bijzondere Bomen in Zutphen

Gemeente Zutphen vraagt inwoners middels onderstaand artikel, welke bomen in Zutphen en Warnsveld in aanmerking komen voor de lijst ‘Bijzondere Bomen‘.

Bijzondere Bomen
 

De meeste mensen in Zutphen en Warnsveld zullen wel een beeld voor ogen krijgen bij het zien van de titel van dit stukje. Misschien de paardekastanje bij de Hanzehof, of een van de prachtige bomen in de Overtuin; de tamme kastanje in Leesten of de Wilhelminaboom bij de Eekschuur. Of misschien wel de rode beuk in uw eigen tuin, of in die van de buren. De meeste mensen hebben wat met bomen, en sinds Prinses Irene zich er ook mee bezighoudt is dat zeker niet minder geworden.

Als u en ik het tot zover eens zijn, zult u zeker ook kunnen begrijpen dat de gemeente bezig is een lijst van bijzondere bomen vast te stellen. De oude gemeente Zutphen is daar een jaar of twee geleden mee begonnen, op initiatief van, en samen met, de Bomenstichting. Het resultaat tot nu toe is een door het college van B&W formeel vastgestelde lijst van bijzondere bomen op gemeentelijk terrein. Die bomen krijgen onder de nieuwe kapverordening bijzondere bescherming, omdat ze, tja, bijzonder zijn.

Wat maakt een boom bijzonder? Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Zo kan hij van een bijzondere soort zijn, zoals de honingboom in de Overtuin, of hij kan staan op een markant punt, en daardoor beeldbepalend zijn, zoals de plataan langs de Burgemeester Dijckmeesterweg vlak bij de Coehoornsingel. Hij kan ook van historisch belang zijn, zoals de Wilhelminabomen in Warnsveld en Zutphen, – of de vorig jaar geplante Amaliaboom bij de Walburgkerk. Het kan ook gewoon een prachtige oude boom zijn, zoals de kastanje bij de Hanzehof. Enzovoorts. Bijzonder is bijzonder. Meestal zijn we het daar snel over eens.

Zoals al gezegd: de lijst is nog verre van compleet. Voor Warnsveld bestaat geen actuele lijst van gemeentelijke bijzondere bomen, en met de particuliere bijzondere bomen moeten we zowel in Zutphen als in Warnsveld infeite nog beginnen. Vandaar dit stukje. Want wij, dat is dus de gemeente èn de Bomenstichting (waarin nu ook de Stichting Waardevol Warnsveld is vertegenwoordigd!), zouden het op prijs stellen als u ons suggesties zou willen doen over bomen waarvan u vindt dat ze op de lijst van bijzondere bomen thuishoren. Waar ze ook staan in de gemeente. Op gemeentegrond of in iemands achtertuin. Alleen bomen die deel uitmaken van een groot of klein bos (bij Huize ’t Velde, het Veldese Bos, of het Waliën, bij voorbeeld) hoeven niet opgegeven te worden.

Dus kijkt u nog eens opnieuw naar de bomen die u kent in de gemeente. Vindt u ze bijzonder genoeg voor de gemeentelijke lijst, stuur ons dan een berichtje waarin u zo goed mogelijk aangeeft om wat voor boom het gaat, waar die staat, èn waarom u vindt dat hij bijzonder is.

Kent u een boom met een bijzondere achtergrond of met een verhaal, dan horen wij dit graag!

Uw ideeën kunt u per brief kwijt bij Burgemeester en Wethouders, onder vermelding op de enveloppe van ‘bijzondere bomen’.

 

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking!

Adriaan van Oosten

Wethouder van Natuur en Milieu