Kap monumentale bomen (9)

B&W heeft de juiste beslissing genomen! De acacia aan het Vispoortplein en de paardenkastanje naast de Hanzehof mogen blijven staan!

We hebben eindelijk het besluit van B&W, genomen op 18 april 2005, over het bezwaar tegen het kappen van de 2 monumentale bomen ontvangen. B&W heeft gelukkig besloten de kapvergunningen in te trekken en de door BTL Bomendienst geadviseerde maatregelen om de bomen te behouden uit te voeren.
We hadden er recent nog een hard hoofd in toen de gemeente mopperde over de hoge kosten voor met name de paardekastanje. We hebben de toelichtingen ontvangen van B&W, van de bezwaarcommissie, de rapportage van BTL Bomendienst en het verslag van de zitting van de Bezwaarcommissie.

De totale procedure heeft enorm veel tijd in beslag genomen; hier een korte samenvatting:

 1. Al in februari 2002 is VTA controle uitgevoerd door Eijkelboom Boomverzorging, die adviseerde de acacia te kappen en de kastanje nader te onderzoeken.
 2. Pas in oktober 2003 kwam er onderzoek van SEKO Boomverzorging, dat adviseerde beide bomen te kappen.
 3. Op 6 novenmber 2003 is de kapvergunning aangevraagd.
 4. Hiertegen hebben wij een zienswijze ingediend, waarbij we advies hadden gevraagd van consulent Harry ten Have.
 5. Op 20 januari 2004 heeft B&W een kapvergunning verleend en op 19 januari 2004 bekend gemaakt.
 6. Wij en anderen hebben bezwaar aangetekend en een second opinion gevraagd aan Boom Totaalzorg.
 7. Op 11 mei 2004 was de hoorzitting voor de Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften.
 8. Deze adviseerden in september de gemeente een derde onderzoek te laten doen.
 9. Dit onderzoek is in oktober gedaan door BTL Bomendienst Apeldoorn, dat rapport uitbracht aan de Bezwaarcommissie.
 10. Op 8 maart 2005 heeft de Bezwaarcommissie advies uitgebracht aan B&W.
 11. Op 18 april 2005 heeft B&W een besluit genomen.

Hiermee is het besluit definitief geworden en hebben we eindelijk het pleit gewonnen! In de volgende nieuwsbrief zal er hier nogmaals verslag van worden gedaan.