Twee herdenkingsbomen

We hebben een Ginkgo en een Fladderiep aangeplant in Zutphen! De Ginkgo is een cadeau van de Zutphense Bomenstichting aan Zutphen voor het tot stand komen van de nieuwe kapverordening. De fladderiep is een geschenk van de Stichting Koningennedag Zutphen ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van Koningin Beatrix.

De Ginkgo.

Dankzij samenwerking van de Bomenstichting met de Gemeente Zutphen is per 1 januari in Zutphen een nieuwe Kapverordening in werking getreden. Deze is in maart ook voor Warnsveld van kracht geworden. Om deze belangrijke ontwikkeling te markeren hebben we besloten een boom te planten. Omdat de heer W. Bleijenberg, die een kleine boomkwekerij bezit, ons bij wijze van donatie een Ginkgo uit eigen kwekerij wilde schenken, hebben we besloten deze op haar beurt te schenken aan de stad Zutphen en haar inwoners.

De nog jonge, vitale Ginkgo is te vinden in het Sydneypark, nabij de Canadezenbrug. De Ginkgo wordt ook wel ‘Japanse notenboom’ of ‘Eendepootboom’ genoemd. De volledige wetenschappelijke naam is Ginkgo biloba. Het is een bijzondere boomsoort: het is de enig overgebleven soort van een zeer oude bomenfamilie, die al bestond vóór de moderne naald- en loofbomen bestonden.

Er zijn veel fossielen van Ginkgo-achtigen gevonden, de oudste zijn ongeveer 270 miljoen jaar oud! In het tijdperk der dinosauriers hadden de Ginkgo’s hun hoogtepunt op aarde: er zijn zo’n 14 soorten uit die periode gevonden, die over een groot deel van het aardoppervlak voorkwamen.

 

De Ginkgo heeft heel kenmerkend gevormde waaiervormige en parallelnervige bladeren, die wel aan een eendepoot doen denken en heeft een prachtige heldergele herfstkleur. Het is een tweehuizige soort: er zijn aparte mannelijke en vrouwelijke bomen. De vrouwelijke bomen zijn in de nazomer te herkennen aan de aan lange stelen hangende vruchten. Als deze afvallen, rot het vruchtvlees stinkend weg, waarna de steenachtige vrucht zichtbaar wordt.

De Ginkgo is inheems in China, Korea en Japan, waar bij vele Boeddhistische tempels oeroude exemplaren te vinden zijn. Het is een zeer sterke boomsoort en hopelijk kunnen vele generaties Zutphenaren genieten van deze boom.

De Steeliep of Fladderiep.

Afgelopen herfst werd de Bomenstichting benaderd door de Stichting Koninginnedag Zutphen. Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van Koningin Beatrix wilde zij een boom planten en vroeg de ons om advies. Wij hebben geadviseerd een ongebruikelijke boomsoort te planten: een Steeliep of Fladderiep (Ulmus laevis).

Dit is een zeldzame inheemse soort, waarvan in de Achterhoek slechts enkele exemplaren voorkomen. De naam dankt hij aan de lang gesteelde bloemen en vruchten, die in de wind fladderen. Recent heeft men ontdekt dat deze soort niet of nauwelijks wordt aangetast door de iepziekte, omdat de iepenspintkevers de bast van deze soort niet lusten. De Fladderiep komt van nature voor in rivierdalen.

De boom is geplant op de Bult van Ketjen, nabij de IJssel en wordt op Koninginnedag onthuld.

De drie redenen om voor deze soort te kiezen:

  1. Door de Iepziekte zijn oudere iepen in onze omgeving erg zeldzaam geworden; het kunnen prachtige bomen worden, zoals aan de indrukwekkende Steeliep in Heure bij Borculo is te zien:
     

     

  2. De Steeliep wordt zelden aangetast door de Iepziekte.
  3. Het is een door het verdwijnen van rivierbegeleidende bossen zeldzaam geworden inheemse soort, die het verdient weer veel te worden aangeplant.