Lijst Bijzondere Bomen in Zutphen

 
Het is voor elkaar! De lijst met bijzondere gemeente bomen is klaar.

Hier is de afgelopen drie jaar druk met de Gemeente over gedebatteerd en uiteindelijk is het dan zo ver. Bij deze willen wij de gemeente Zutphen hartelijk bedanken en feliciteren met dit resultaat.

Het hebben van zo’n lijst houdt in dat voordat een kapvergunning mag worden verleend, er eerst wordt gekeken of de betreffende boom of bomen op deze lijst voorkomen. Zo ja, dan moet een publieke procedure worden gestart.