Bomenfietstocht

Op deze dag organiseren we een bomenfiets-/wandeltocht naar oude en bijzondere bomen op het landgoed Voorstonden en Huize Empe. De tocht is voor donateurs en geïnteresseerden. Aanvang 13:30 op de fiets bij het IJsselpaviljoen te Zutphen. Entreeprijs voor landgoed Voorstonden: 2,50 euro.

Kap monumentale bomen (7)

We hebben van de Bomenstichting hulp gekregen in de vorm van een brief aan de gemeente Zutphen in onze poging de monumentale kastanje bij de Hanzehof en de acacia op het Vispoortplein te behouden:

Beste mijnheer/mevrouw,

Zoals u wellicht in de krant heeft kunnen lezen, is de gemeente al enige tijd voornemens de grote kastanjeboom voor de Hanzehof en de acacia op het grasveld aan het Vispoortplein te kappen.

Wij als Zutphense Bomenstichting hebben ons vanaf het begin verzet tegen het voornemen van de gemeente en hebben een second opinion te laten verrichten. Ook de landelijke Bomenstichting ondersteund ons verweer. Lees hier de brief.

Wij verzoeken eenieder die deze bomen kostbaar vindt en zo lang mogelijk wil behouden, een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente. Meer informatie is te verkrijgen bij Jeroen Philippona: 540982 of Astrid Werdmuller: 511788.

Aangezien het onderzoek door Boomtotaalzorg ons 357 euro heeft gekost en we mogelijk ook nog een voorlopige voorziening moeten aanvragen om de kap na de bezwaartermijn van 6 weken alsnog tegen te gaan (kosten ruim 200 euro) vragen we met name degenen onder u, die nog geen donateur zijn, dit alsnog te worden of een vrijwillige bijdrage te storten op onze rekening 9313440, zodat we door kunnen gaan met onze actie.

Hoogachtend,

Astrid Werdmuller
Voorzitter Bomenstichting Zutphen