Enquête (3)

De resultaten van de enquête op de markt van 22 maart jl. zijn verwerkt en worden hier gepubliceerd. In totaal hebben we 130 mensen kunnen enquêteren. De antwoorden zijn zo divers dat we mogen stellen dat ze, ondanks het kleine aantal, een aardig beeld geven over hoe Zutphenaren en omwonenden over bomen en groen in Zutphen denken. Bij elke vraag zijn ook zinvolle opmerkingen van de geënquêteerden geplaatst.

(‘Weet niet / Geen mening’ wordt afgekort tot ‘w/g’)

Vragen 1 t/m 6


1 Vindt u bomen en groen belangrijk in uw omgeving?
Ja: 129 Opmerkingen :
Nee: 1
 • Zorgen voor zuurstof.
 
 


2 Vindt u dat er genoeg bomen en groen zijn in de binnenstad van Zutphen?
Ja: 16 Opmerkingen :
Nee: 109
 • Bomen op de markt niet op hun plaats.
 • Er kan nog wel wat bij.
 • Met name op de markten mis ik bomen.
 • Kleine boompjes aanplanten op markten, evt. in bakken.
 • Leilinden aanplanten op de markten.
w/g: 37
 
 


3 Vindt u dat er genoeg bomen en groen zijn in de buitenwijken van Zutphen?
Ja: 37 Opmerkingen :
Nee: 56
 • Wisselt.
 • Gaat beter, ze doen hun best.
 • Leesten moet meer begroeiing en zorg krijgen.
 • Begint te komen.
 • Kan meer, men beseft niet hoe hard ’t nodig is.
w/g: 37
 
 


4 Vindt u dat de burger meer invloed moet hebben wat betreft het kappen van bomen en het inrichten van parken, e.d.?
Ja: 107 Opmerkingen :
Nee: 16
 • Maar kan averechts werken.
 • Moeilijk; moet geen willekeur worden. Er moet een deskundig, toekomstgericht, bomenplan komen.
 • Hangt er vanaf wie, als er deskundigheid is.
 • Meer info; hoe organiseer je inspraak?
 • Julianaboom Hobbemakade.
w/g: 7
 
 


5 Maakt u wel eens mee dat een boom wordt gekapt tegen uw zin?
Ja: 70 Opmerkingen :
Nee: 42
 • Gerard Doustraat.
 • Populieren Oude Weg naar Vierakker.
 • Bronsbergen.
 • Bomen Martinetsingel tbv nieuwbouw.
 • Zuidwijken.
 • Laan naar Eme, Berkelschool, winkelcentrum De Vijver
 • Snoeien zonder omwonenden te vragen.
 • Ook bij particulieren zonder kapvergunning.
w/g: 18
 
 


6 Bent u tevreden over het onderhoud van bomen en struiken?
Ja: 40 Opmerkingen :
Nee: 57
 • Ja, bij ons in de buurt (Ooyerhoek).
 • Nee, te rigoreus gesnoeid bij sluis Berkel/IJssel.
 • Nee, sierperen in Hemonystraat hebben ze gewoon dood laten gaan.
 • Nee, veel te vaak wordt er een stereotype keuze qua aanplant gemaakt.
 • Nee, ze doen er weinig aan. Wordt veel uitbesteed (Zuidwijken).
 • Waarom snoeien als broedseizoen al is begonnen?
 • Geen verstand van.
 • Het kan veel beter.
 • Wel goed in Zutphen, beter dan in Deventer.
 • De bomen in het buitengebied worden veel te kaal gesnoeid/mishandeld.
w/g: 33
 
 
 


Vraag 7


7 Waar zou u nog graag bomen geplant willen hebben?
Hierop hebben 106 mensen een positief antwoord gegeven. De antwoorden worden hieronder per straat of omgeving opgesomd, in alfabetische volgorde, gescheiden op straat, wijk, omgeving en overige. Elke ophoging van 5 heeft een andere kleur gekregen, daarmee is snel te zien waar de uitschieters zitten.
Straten :
 • Albert Cuypstraat : 1
 • Berkelsingel : 1
 • Boompjeswal : 1
 • Braamkamp : 2
 • Burg. Dijckmeesterweg : 2
 • De Hoven : 3
 • De Stoven : 2
 • De Waarden : 3
 • Den Elterweg : 1
 • Deventerweg : 9
 • Gerard Doustraat : 19
 • ‘s-Gravenhof : 2
 • Groen-/Hout-/Zaadmarkt (o.a. lei-lindes) : 55
 • Hellenraetplein : 1
 • Ida Gerhardtsingel : 2
 • IJsselkade : 10
 • Isendoornstraat (rond alle scholen) : 1
 • Jan Vermeerstraat : 2
 • Laan naar Eme : 1
 • Laarstraat : 1
 • Martinetsingel : 1
 • Overwelving : 1
 • Spittaalstraat : 1
 • Weg naar Voorst : 1
Wijken :
 • Binnenstad : 39
 • De Mars : 2
 • Laakse Oever : 1
 • Leesten : 11
 • Ooyerhoek : 2
 • Revelhorst : 2
 • Staatsliedenkwartier : 1
 • Zuidwijken : 2
Omgeving :
 • Graaf Ottobad : 1
 • Jachthaven Vispoortplein : 1
 • MIRO-Terrein : 1
 • Schoolpleinen : 2
 • Station(splein) : 7
 • Teuge (nieuwbouw) : 1
 • Uiterwaarden langs de IJssel (o.a. knotwilgen) : 5
 • Vogelpark : 2
Overige :
 • Klimbomen : 3
 • Bloembakken : 1
 • Wandelpaden : 1
 • Herplant na kap : 1
 
 


Vraag 8


8 Zou u donateur willen worden van de Bomenstichting Zutphen?
Ja: 30
Nee: 96
Al lid: 4
 
 


Mededelingen en vragen aan ons


a) Eik in de uiterwaarden bij de Stokebrand die 55 jaar geleden geplant is wegens een bruiloft.
b) Er zijn twee aanmelding als lid.
c) Er is ons gevraagd om bomen te bekijken bij mensen thuis.
d) Er is ons een boom aangeboden die te groot voor de achtertuin is geworden.

Wij hebben al eerder zo’n aanvraag gehad en wij zijn bezig een stukje grond voor dit doel te regelen, hetzij ons eigen stukje of een stukje dat de gemeente voor ons beschikbaar wil stellen. Wanneer dit echter rond is, is niet te zeggen.