Geschenkboom voor gemeente Zutphen

De Bomenstichting Zutphen e.o. heeft bij haar oprichting de gemeente Zutphen een certificaat overhandigd waarin zij de gemeente een boom schenkt. Er is gekozen voor een rode beuk (Fagus sylvatica atropurpurea) welke op 20 november 2002 om 16:30 is overgedragen aan de heer van Oosten, wethouder in de gemeente Zutphen. De boom is geplaatst op het veldje aan de Thorbeckesingel tegenover de ingang van de Doctor de Visserstraat en komt op de lijst van ‘Monumentale en Waardevolle Bomen‘ te staan. Deze gift aan de gemeente werd mogelijk gemaakt door de firma Kwekerij Wilgenhof te Brummen, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn.

Bomenkap Tichelkuilen

Op dit moment worden de bomen bij de Tichelkuilen gekapt als eerste fase van het nieuwe herinrichtingsplan. Houdt het goed in de gaten, want er blijven volgens afspraak verschillende bomen staan. Die zijn op onderstaande afbeelding met groene stippen weergegeven:

Bij de kap verdwijnen 83 bomen, de soorten zijn alfabetisch:
5 Acer campestre veldesdoorn
22 Alnus cordata hartbladige els
1 Acer saccharinum zilveresdoorn
1 Crataegus laevigata meidoorn
3 Laburnum anagyroides goudenregen
10 Malus hybride sierappel
14 Platanus x acerifolia plataan
5 Robinia pseudoacacia acacia
15 Sorbus aria meelbes
5 Tilia cordata hartbladige linde
Er voor terug komen 67 bomen:
3 Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’ paardenkastanje
13 Acer plataniides ‘Colmnare’ noorse esdoorn
6 Acer rubrum ‘Scanlon’ rode esdoorn
6 alnus sphaethii els
11 Fraxinus angustifolia ‘Raywood’ es
10 Magnolia kobus beverboom
5 Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ sierpeer
4 Parrotia persica ‘Venessa’ perzische parrotia
8 Sorbus arnodiana ‘Schouten’ meelbes
1 Tilia platyphllos ‘Rubra’ zomerlinde