Geschenkboom van de Stadspartij

De Stadspartij heeft ter gelegenheid van het lustrum van de Bomenstichting een boom geschonken. Het planten van deze boom (een Haagbeuk) vond op 13 maart om 16.30 plaats in het Sidneypark aan de Coehoornsingel.

De Stadspartij wil met dit geschenk haar waardering uitdrukken voor het werk van de Bomenstichting. Dank zij de inzet van de stichting zijn in Zutphen en Warnsveld de afgelopen jaren heel wat bomen gespaard voor een vroegtijdige kap. De wijze waarop het beleid van de gemeente kritisch wordt gevolgd en daarnaast ook wordt bijgedragen wordt aan stimulering van nieuw beleid is van belang. De noodzaak van behoud en versterking van groene natuurwaarden in de gemeente zijn hierdoor volop in de schijnwerpers komen te staan. Ook de manier waarop de dialoog met de bevolking en de gemeente wordt gezocht als het gaat om behoud van bijzondere bomen en groene elementen verdient waardering.

Er heeft ook een artikel in de Stentor gestaan.

Wij schenken een Ginkgo aan Zutphen

 
Op maandag 27 juni heeft Bomenstichting Zutphen e.o. een Ginkgo biloba aangeboden aan Zutphen.

Aanleiding is het tot stand komen van een nieuwe Kapverordening voor de gemeente. Deze is in samenwerking van Gemeente en Bomenstichting opgesteld. De boom is geplant in het Sydneypark aan de Coehoornsingel.

Wethouder Van Oosten heeft de boom ingehuldigd door een plaquette te onthullen.
Jeroen Philippona hield een kort verhaal over de Ginkgo.

De Ginkgo vormt een evolutionaire schakel tussen varens en naaldbomen en komt al 270 miljoen jaar voor op aarde. Hij heeft kenmerkende waaiervormige bladeren. Hij komt van nature voor in China en is daar en in Korea en Japan veel aangeplant bij tempels, waar eeuwenoude exemplaren staan. Er zijn mannelijke en vrouwelijke bomen. In de herst krijgt de Ginkgo een schitterend gele kleur.

De Ginkgo is aan de Bomenstichting geschonken door de heer Wout Bleijenberg, die een EKO-boomkwekerij heeft: Bostuin Bleijenberg.

Ginkgo’s zijn zeer sterk: vier exemplaren hebben de bom op Hiroshima overleefd. Zie voor meer informatie over Ginkgo’s: Cor’s Ginkgo Pages

Twee herdenkingsbomen

We hebben een Ginkgo en een Fladderiep aangeplant in Zutphen! De Ginkgo is een cadeau van de Zutphense Bomenstichting aan Zutphen voor het tot stand komen van de nieuwe kapverordening. De fladderiep is een geschenk van de Stichting Koningennedag Zutphen ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van Koningin Beatrix.

De Ginkgo.

Dankzij samenwerking van de Bomenstichting met de Gemeente Zutphen is per 1 januari in Zutphen een nieuwe Kapverordening in werking getreden. Deze is in maart ook voor Warnsveld van kracht geworden. Om deze belangrijke ontwikkeling te markeren hebben we besloten een boom te planten. Omdat de heer W. Bleijenberg, die een kleine boomkwekerij bezit, ons bij wijze van donatie een Ginkgo uit eigen kwekerij wilde schenken, hebben we besloten deze op haar beurt te schenken aan de stad Zutphen en haar inwoners.

De nog jonge, vitale Ginkgo is te vinden in het Sydneypark, nabij de Canadezenbrug. De Ginkgo wordt ook wel ‘Japanse notenboom’ of ‘Eendepootboom’ genoemd. De volledige wetenschappelijke naam is Ginkgo biloba. Het is een bijzondere boomsoort: het is de enig overgebleven soort van een zeer oude bomenfamilie, die al bestond vóór de moderne naald- en loofbomen bestonden.

Er zijn veel fossielen van Ginkgo-achtigen gevonden, de oudste zijn ongeveer 270 miljoen jaar oud! In het tijdperk der dinosauriers hadden de Ginkgo’s hun hoogtepunt op aarde: er zijn zo’n 14 soorten uit die periode gevonden, die over een groot deel van het aardoppervlak voorkwamen.

 

De Ginkgo heeft heel kenmerkend gevormde waaiervormige en parallelnervige bladeren, die wel aan een eendepoot doen denken en heeft een prachtige heldergele herfstkleur. Het is een tweehuizige soort: er zijn aparte mannelijke en vrouwelijke bomen. De vrouwelijke bomen zijn in de nazomer te herkennen aan de aan lange stelen hangende vruchten. Als deze afvallen, rot het vruchtvlees stinkend weg, waarna de steenachtige vrucht zichtbaar wordt.

De Ginkgo is inheems in China, Korea en Japan, waar bij vele Boeddhistische tempels oeroude exemplaren te vinden zijn. Het is een zeer sterke boomsoort en hopelijk kunnen vele generaties Zutphenaren genieten van deze boom.

De Steeliep of Fladderiep.

Afgelopen herfst werd de Bomenstichting benaderd door de Stichting Koninginnedag Zutphen. Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van Koningin Beatrix wilde zij een boom planten en vroeg de ons om advies. Wij hebben geadviseerd een ongebruikelijke boomsoort te planten: een Steeliep of Fladderiep (Ulmus laevis).

Dit is een zeldzame inheemse soort, waarvan in de Achterhoek slechts enkele exemplaren voorkomen. De naam dankt hij aan de lang gesteelde bloemen en vruchten, die in de wind fladderen. Recent heeft men ontdekt dat deze soort niet of nauwelijks wordt aangetast door de iepziekte, omdat de iepenspintkevers de bast van deze soort niet lusten. De Fladderiep komt van nature voor in rivierdalen.

De boom is geplant op de Bult van Ketjen, nabij de IJssel en wordt op Koninginnedag onthuld.

De drie redenen om voor deze soort te kiezen:

  1. Door de Iepziekte zijn oudere iepen in onze omgeving erg zeldzaam geworden; het kunnen prachtige bomen worden, zoals aan de indrukwekkende Steeliep in Heure bij Borculo is te zien:
     

     

  2. De Steeliep wordt zelden aangetast door de Iepziekte.
  3. Het is een door het verdwijnen van rivierbegeleidende bossen zeldzaam geworden inheemse soort, die het verdient weer veel te worden aangeplant.

Geschenkboom voor gemeente Zutphen

De Bomenstichting Zutphen e.o. heeft bij haar oprichting de gemeente Zutphen een certificaat overhandigd waarin zij de gemeente een boom schenkt. Er is gekozen voor een rode beuk (Fagus sylvatica atropurpurea) welke op 20 november 2002 om 16:30 is overgedragen aan de heer van Oosten, wethouder in de gemeente Zutphen. De boom is geplaatst op het veldje aan de Thorbeckesingel tegenover de ingang van de Doctor de Visserstraat en komt op de lijst van ‘Monumentale en Waardevolle Bomen‘ te staan. Deze gift aan de gemeente werd mogelijk gemaakt door de firma Kwekerij Wilgenhof te Brummen, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn.