De Revelhorst

Het bedrijventerrein Revelhorst staat op de planning om te worden uitgebreid. Daarbij moet een mooie, oude boomgaard wijken. In het hele nieuwe plan wordt met geen woord over deze boomgaard gerept. Wij willen proberen deze boomgaard te behouden, niet alleen wegens de prachtig gevormde bomen, ook omdat er steeds meer gesproken wordt over de noodzaak van aanwezige natuur in en om bedrijventerreinen om te ontspannen en even op adem te kunnen komen. We hebben bij Provinciale Staten een petitie ingediend in een poging te boomgaard te sparen. Wij doen een beroep op de gemeente de boomgaard voor publiek open te stellen – aangezien de boomgaard nu eigendom is van de gemeente – en het onderhoud voor hun rekening te nemen of het als leer-project voor vrijwilligers of voor het voortgezet onderwijs bij het IVN of een andere natuurorganisatie onder te brengen. Op de kaart hieronder is de boomgaard als groene vlek ingetekend, dat geeft u een idee waar de boomgaard te bezichtigen is. En hiernaast vindt u een schets van de Gemeente Zutphen betreffende de herinrichting van het gebied in de bocht van de Vierakkersestraatweg, waarvan de boomgaard slechts een onderdeel vormt.