Bomenkap Tichelkuilen

Op dit moment worden de bomen bij de Tichelkuilen gekapt als eerste fase van het nieuwe herinrichtingsplan. Houdt het goed in de gaten, want er blijven volgens afspraak verschillende bomen staan. Die zijn op onderstaande afbeelding met groene stippen weergegeven:

Bij de kap verdwijnen 83 bomen, de soorten zijn alfabetisch:
5 Acer campestre veldesdoorn
22 Alnus cordata hartbladige els
1 Acer saccharinum zilveresdoorn
1 Crataegus laevigata meidoorn
3 Laburnum anagyroides goudenregen
10 Malus hybride sierappel
14 Platanus x acerifolia plataan
5 Robinia pseudoacacia acacia
15 Sorbus aria meelbes
5 Tilia cordata hartbladige linde
Er voor terug komen 67 bomen:
3 Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’ paardenkastanje
13 Acer plataniides ‘Colmnare’ noorse esdoorn
6 Acer rubrum ‘Scanlon’ rode esdoorn
6 alnus sphaethii els
11 Fraxinus angustifolia ‘Raywood’ es
10 Magnolia kobus beverboom
5 Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ sierpeer
4 Parrotia persica ‘Venessa’ perzische parrotia
8 Sorbus arnodiana ‘Schouten’ meelbes
1 Tilia platyphllos ‘Rubra’ zomerlinde