Populieren Keucheniusstraat

Vandaag is eindelijk de uitspraak van de rechtbank over de 11 populieren aan de Keucheniusstraat per post aangekomen. Helaas wordt de Bomenstichting in het ongelijk gesteld: de gemeente heeft volgens de rechtbank juist gehandeld door een kapvergunning af te geven. De uitspraak zit in dezelfde lijn als het advies van de bezwaarcommissie. Het komt erop neer dat de rechter het betoog van de gemeente serieus neemt.

Actie tegen kappen Populieren Keucheniusstraat

Kappen bomen stuit op verzet
door Sander Grootendorst. vrijdag 03 oktober 2008 | 06:11 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 03 oktober 2008 | 03:37

ZUTPHEN – Bomenstichting Zutphen e.o. stapt naar de rechter om te voorkomen dat elf populieren aan de Keucheniusstraat bij het Graaf Ottobad worden gekapt.
De stichting maakte in april al bezwaar, maar de gemeente verklaarde dat ongegrond.

De dertig meter hoge populieren zijn ‘beeldbepalend’. Ze zijn van grote afstand al te zien, bijvoorbeeld vanaf de sportvelden, en zetten de flats erachter mooi in het groen, constateert de Bomenstichting.

Volgens de stichting zijn de bomen veertig jaar oud en kunnen ze nog wel zo’n dertig jaar mee. Maar de gemeente zegt dat de populieren hun beste tijd hebben gehad, dat er nogal eens takken afvallen, wat een gevaar voor voorbijgangers kan opleveren.

populierenkeucheniusstraat.jpg

De Bomenstichting zegt dat zo’n vaart niet loopt. “De gemeente overdrijft het probleem. De bomen staan in een berm van tien meter en boven een sloot en vijver. Een heel klein gedeelte hangt maar boven de weg.”

De Bomenstichting vreest dat op deze manier “straks geen enkele populier in Zutphen meer veilig is voor de kaplust van de gemeente”. Als regulier onderhoud wordt toegepast, kunnen de populieren gewoon blijven staan, aldus de stichting. “Geen enkele boom geeft honderd procent garantie dat er nooit een tak afvalt.”

De commissie die het bezwaar van de stichting behandelde, constateerde dat de gemeente het voornemen om te kappen beter moest motiveren, vooral wat betreft de vitaliteit van de bomen. Volgens de Bomenstichting is die betere motivatie achterwege gebleven.

“We hebben ons beraden en zien geen andere mogelijkheid dan het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank in Zutphen.”

Vorig jaar wist de Bomenstichting via de rechtbank met succes de kap van drie acacia’s op het Vispoortplein tegen te houden.

dag-van-de-duurzaamheid-06.JPG