Rode Beuk in Brummen

In de Stentor van afgelopen vrijdag stond een bericht dat er veel commotie is in Brummen over het plan Koppelenburg-Zuid waar een mooie monumentale rode beuk dreigt te sneuvelen. Gelukkig is die commotie er, en terecht! Wij zijn als Bomenstichting Zutphen e.o. door belanghebbenden betrokken bij deze zaak. Wij hebben gezien dat de gemeente niet over één nacht ijs is gegaan en zelfs een aantal deskundige bedrijven een rapport heeft laten maken over de beuk. Maar wij vinden het uitgangspunt van de gemeente verkeerd: de vraag moet niet zijn óf de monumentale beuk kan blijven staan maar hóe de plannen zo vormgegeven kunnen worden dát de beuk behouden blijft. Wij vinden dat er genoeg inbreiding heeft plaatsgevonden in de gemeentes (ook in Zutphen) en dat het afgelopen moet zijn met het opofferen van de laatste restjes groen voor (in dit geval zeer luxe) woningen; en dus voor financiële belangen, zoals flinke inkomsten voor de gemeente door de verkoop van de grond. Het moge inmiddels bekend zijn dat onderzoek heeft uitgewezen dat bomen en groen bijdragen aan de gezondheid en het gevoel van welbevinden van mensen. Dat het zicht op groen en bomen zelfs herstel na ziekte bevordert. Het laatste groen dat rest moet nu voorrang krijgen boven andere belangen. Mocht de gemeente Brummen haar plannen doorzetten dan zullen wij er zeker als mede-belanghebbende bezwaar tegen indienen.

Astrid Werdmuller,
voorzitter Bomenstichting Zutphen e.o.,
tevens contactpersoon Landelijke Bomenstichting

Geschenkboom voor gemeente Zutphen

De Bomenstichting Zutphen e.o. heeft bij haar oprichting de gemeente Zutphen een certificaat overhandigd waarin zij de gemeente een boom schenkt. Er is gekozen voor een rode beuk (Fagus sylvatica atropurpurea) welke op 20 november 2002 om 16:30 is overgedragen aan de heer van Oosten, wethouder in de gemeente Zutphen. De boom is geplaatst op het veldje aan de Thorbeckesingel tegenover de ingang van de Doctor de Visserstraat en komt op de lijst van ‘Monumentale en Waardevolle Bomen‘ te staan. Deze gift aan de gemeente werd mogelijk gemaakt door de firma Kwekerij Wilgenhof te Brummen, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn.