Bomen en struiken langs IJssel doorn in het oog van Rijkswaterstaat

13 augustus 2016

2016.08.13bomen-ijssel-rijkswaterstaat-2016-08-13-19-131.jpg

 

Bomenkap voor aanlag tweede sluis

09 augustus 2016

2016.08.09bomenkapvooraanlagtweedesluis-2016-08-9-18-46.jpg

 

Kaalslag in de uiterwaarden is ‘doordacht’

04 augustus 2016

20160731-stroomlijn-kaalslag-uiterwaarden1-2016-08-4-09-39.jpg

20160731-stroomlijn-kaalslag-uiterwaarden2-2016-08-4-09-39.jpg

Bomenbelang kan kap niet stoppen

03 juni 2016

2016.06.02bomenbelangkankapnietstoppen-2016-06-3-11-34.jpg

Bomenkap is nodig voor veiligheid langs wegen

26 mei 2016

2016.05.25bomenkapisnodigvoorveiligheidlangswegen-2016-05-26-11-25.jpg